รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น ปี 2560 2017 ชุด “Earth Day Everyday” แบบมาตรฐานโรงพิมพ์ ชุดรักษ์โลก

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

ขายปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2560 แบบ 8 แผ่น รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์ ชื่อชุด “Earth Day Everyday” (ชุดรักษ์โลก)

ปฏิทินปี 2560 สวยๆ

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2560 แบบ 8 แผ่น ชุด “Earth Day Everyday” ชุดรักษ์โลก

 1. ปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น 16 หน้า
 2. ปกปฏิทินแผ่นหน้า / แผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว
 3. ด้านใน 6 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว
 4. พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม
 5. ขาตั้ง สีเขียวสดใส ขนาด 7×8 นิ้ว
 6. เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูเหลี่ยม)
 7. พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า 1 สี (พื้นที่พิมพ์โลโก้ขนาด 1×8 นิ้ว อยู่ด้านล่างของปฏิทิน แผ่นปกหน้า และ แผ่นปกหลัง)
 8. พร้อม ซองพลาสติกใสปากกาว (ไม่สกรีน / ไม่บรรจุ)
 9. จำนวนสั่งขั้นต่ำ 100 ชุด

รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุด “Earth Day Everyday” (ชุดรักษ์โลก) ปี 2560 / 2017

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขายปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น ปี 2560 ปี 2017 รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์ ชุด “The Power of Color – พลังแห่งสี”

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

“The Power of Color – พลังแห่งสี” ปฏิทินตั้งโต๊ะรูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 14 แผ่น ปี 2560 2017

ปฏิทินตั้งโต๊ะออกแบบสวยๆ 2560 2017

ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น ปี 2560 2017 ชุด The Power of Color – พลังแห่งสี

 1. รูปแบบ ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น
 2. ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว
 3. ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว
 4. พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม
 5. แกนปฏิทินตั้งโต๊ะ สีเขียวสดใส ขนาด 7×8 นิ้ว
 6. เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูเหลี่ยม)
 7. พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า 1 สี (พื้นที่พิมพ์โลโก้ขนาด 1×8 นิ้ว อยู่ด้านล่างของปฏิทิน แผ่นปกหน้า และ แผ่นปกหลัง)
 8. พร้อม ซองพลาสติกใสปากกาว (ไม่สกรีน / ไม่บรรจุ)
 9. จำนวนสั่งขั้นต่ำ 100 ชุด

ชุด “The Power of Color – พลังแห่งสี”  ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2560 2017

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

จำหน่ายปฏิทินตั้งโต๊ะ ชื่อชุด “สืบสานความเป็นไทย” ปี 2560 2017 แบบ 14 แผ่น

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

จ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2560 2017 ชื่อชุด “สืบสานความเป็นไทย” รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์  มีสเปกดังนี้

รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 2560

ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น ปี 2560 2017 ชุด “สืบสานความเป็นไทย”

 1. รูปแบบ ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น
 2. ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว
 3. ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว
 4. พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม
 5. แกนตั้งปฏิทิน สีฟ้าเข้ม ขนาด 7×8 นิ้ว
 6. เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูเหลี่ยม)
 7. พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า 1 สี (พื้นที่พิมพ์โลโก้ขนาด 1×8 นิ้ว อยู่ด้านล่างของปฏิทิน แผ่นปกหน้า และ แผ่นปกหลัง)
 8. พร้อม ซองพลาสติกใสปากกาว (ไม่สกรีน / ไม่บรรจุ)
 9. จำนวนสั่งขั้นต่ำ 100 ชุด

ชุด “สืบสานความเป็นไทย” ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น รูปวาดสวยงาม

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

พิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2560 2017 ชุดในหลวง แบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 14 แผ่น

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2560 รูปในหลวง ชุด “The Beloved King” 14 แผ่น รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 

ปฏิทินในหลวง ปฏิทินตั้งโต๊ะรูปในหลวง รูปวาดในหลวงสวยงาม

ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น ปี 2560 รูปวาดในหลวง ชุด “The Beloved King”

รายละเอียดดังนี้

 1. ปกปฏิทินแผ่นหน้า / แผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว
 2. ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว
 3. พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม
 4. ขาตั้งปฏิทิน สีเหลือง ขนาด 7×8 นิ้ว
 5. รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น
 6. เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูเหลี่ยม)
 7. พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า 1 สี (พื้นที่พิมพ์โลโก้ขนาด 1×8 นิ้ว อยู่ด้านล่างของปฏิทิน แผ่นปกหน้า และ แผ่นปกหลัง)
 8. พร้อม ซองพลาสติกใสปากกาว (ไม่สกรีน / ไม่บรรจุ)
 9. จำนวนสั่งขั้นต่ำ 100 ชุด

รูปภาพ ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น  รูปวาดในหลวง ชุด “The Beloved King”

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

ทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุด “สุวรรณภูมิ แผ่นดินทอง” แบบ 14 แผ่น ปี 2560 รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

จำหน่ายปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2560 2017 รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์ แบบ 14 แผ่น ชุด “สุวรรณภูมิ แผ่นดินทอง”

ปฏิทินภาพวาดสวยงาม

ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น ปี 2560 ชุด “สุวรรณภูมิ แผ่นดินทอง” ภาพวาดสวยงาม

 1. ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น / 28 หน้า
 2. ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว
 3. ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว
 4. พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม
 5. ขาปฏิทินตั้งโต๊ะ สีเหลือง ขนาด 7×8 นิ้ว
 6. เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูเหลี่ยม)
 7. พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า 1 สี (พื้นที่พิมพ์โลโก้ขนาด 1×8 นิ้ว อยู่ด้านล่างของปฏิทิน แผ่นปกหน้า และ แผ่นปกหลัง)
 8. พร้อม ซองพลาสติกใสปากกาว (ไม่สกรีน / ไม่บรรจุ)
 9. จำนวนสั่งขั้นต่ำ 100 ชุด

อาร์ตเวิร์คปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุด “สุวรรณภูมิ แผ่นดินทอง” แบบ 14 แผ่น

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ปฏิทินวันหยุด ราชการ 2560/2017

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

ทางราชการได้ประกาศวันหยุดของปี 2560 2017 ออกมาแล้ว สำหรับโรงพิมพ์ หรือผู้ที่ออกแบบปฏิทิน สามารถ นำไปใช้อ้างอิงได้เลยครับ ประกาศนี้ทางโรงพิมพ์ไม่ได้นำมาจากเวปใดๆทั้งสิ้น เป็นการประกาศของราชการจริงๆ ฉะนั้นไม่ต้องกลัวผิดครับ Continue reading

Posted in วันหยุดราชการ | Tagged , , , , | Leave a comment

ปฏิทินวันพระ ประจำปี 2560 2017 ประกาศเป็นทางการแล้ว

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 • 1
 •  
 •  
 •  

ปฏิทิน วันพระ ประจำปี 2560/2017

พฤหัสที่ 5 มค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 2
พฤหัสที่ 12 มค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 2
ศุกร์ที่ 20 มค แรม 8 ค่ำเดือน 2
ศุกร์ที่ 27 มค แรม 15 ค่ำเดือน 2
เสาร์ที่ 4 กพ ขึ้น 8 ค่ำเดือน 3
เสาร์ที่ 11 กพ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3
อาทิตย์ที่ 19 กพ แรม 8 ค่ำเดือน 3
เสาร์ที่ 25 กพ แรม 14 ค่ำเดือน 3
อาทิตย์ที่ 5 มีค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 4
อาทิตย์ที่ 12 มีค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 4
จันทร์ที่ 20 มีค แรม 8 ค่ำเดือน 4
จันทร์ที่ 27 มีค แรม 15 ค่ำเดือน 4
อังคารที่ 4 เมย ขึ้น 8 ค่ำเดือน 5
อังคารที่ 11 เมย ขึ้น 15 ค่ำเดือน 5
พุธที่ 19 เมย แรม 8 ค่ำเดือน 5
อังคารที่ 25 เมย แรม 14 ค่ำเดือน 5
พุธที่ 3 พค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 6
พุธที่ 10 พค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6
พฤหัสที่18 พค แรม 8 ค่ำเดือน 6
พฤหัสที่ 25 พค แรม 15 ค่ำเดือน 6
ศุกร์ที่ 2 มิย ขึ้น 8 ค่ำเดือน 7
ศุกร์ที่ 9 มิย ขึ้น 15 ค่ำเดือน 7
เสาร์ที่ 17 มิย แรม 8 ค่ำเดือน 7
ศุกร์ที่ 23 มิย แรม 14 ค่ำเดือน 7
เสาร์ที่ 1 กค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 8
เสาร์ที่ 8 กค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8
อาทิตย์ที่ 16 กค แรม 8 ค่ำเดือน 8
อาทิตย์ที่ 23 กค แรม 15 ค่ำเดือน 8
จันทร์ที่ 31 กค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 9
จันทร์ที่ 7 สค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 9
อังคารที่ 15 สค แรม 8 ค่ำเดือน 9
จันทร์ที่ 21 สค แรม 14 ค่ำเดือน 9

อังคารที่ 29 สค ขึ้น 8 ค่ำเดือน10
อังคารที่ 5 กย ขึ้น 15 ค่ำเดือน 10
พุธที่ 13 กย แรม 8 ค่ำเดือน 10
พุธที่ 20 กย แรม 15 ค่ำเดือน 10
พฤหัสที่ 28 กย ขึ้น 8 ค่ำเดือน 11
พฤหัสที่ 5 ตค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11
ศุกร์ที่ 13 ตค แรม 8 ค่ำเดือน 11
พฤหัสที่ 19 ตค แรม 14 ค่ำเดือน 11
ศุกร์ที่ 27 ตค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 12
ศุกร์ที่ 3 พย ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12
เสาร์ที่ 11 พย แรม 8 ค่ำเดือน 12
เสาร์ที่ 18 พย แรม 15 ค่ำเดือน 12
อาทิตย์ที่ 26 พย ขึ้น 8 ค่ำเดือน 1
อาทิตย์ที่ 3 ธค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 1
จันทร์ที่ 11 ธค แรม 8 ค่ำเดือน 1
อาทิตย์ที่ 17 ธค แรม 14 ค่ำเดือน 1
จันทร์ที่ 25 ธค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 2

Posted in วันหยุดราชการ | Tagged , , | Leave a comment

ขายปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุด “ดอกไม้แห่งความงาม” แบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 8 แผ่น ปี 2559

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

“La Fleur de Beaute’ — ดอกไม้แห่งความงาม”  ปฏิทินตั้งโต๊ะ รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์  2559 2016  แบบ 8 แผ่น

รูปแบบปฏิทิน คือ

ขายปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น ชุด "La Fleur de Beaute' -- ดอกไม้แห่งความงาม"

ขายปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น ชุด “La Fleur de Beaute’ — ดอกไม้แห่งความงาม”

 1. แบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น
 2. ปกปฏิทินแผ่นหน้า / แผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว
 3. ด้านใน 6 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว
 4. พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม
 5. ฐานปฏิทินตั้งโต๊ะ สีเขียว ขนาด 7×8 นิ้ว
 6. เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูวงกลม)
 7. พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า 1 สี (พื้นที่พิมพ์โลโก้ขนาด 1×8 นิ้ว อยู่ด้านล่างของปฏิทิน แผ่นปกหน้า และ แผ่นปกหลัง)
 8. พร้อม ซองใส่ปฏิทิน สีขาว พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ ให้ด้วย  (1 สี)
 9. จำนวนสั่งขั้นต่ำ 100 ชุด

 

ปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น ชุด “La Flure de Beaute’ — ดอกไม้แห่งความงาม”  ภาพวาดดอกไม้สวยงาม

 

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

รับพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ ชื่อชุด “ชีวิตคิดบวก — Positive Thinking” แบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 8 แผ่น 2559 2016

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 • 2
 •  
 •  
 •  

จ้างพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ ชื่อชุด “ชีวิตคิดบวก — Positive Thinking” รูปภาพแบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 8 แผ่น ปี 2559

รายละเอียดปฏิทิน คือ

ปฏิทินตั้งโต๊ะ แบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 8 แผ่น ชุด "ชีวิตคิดบวก -- Positive Thinking"

ปฏิทินตั้งโต๊ะ แบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 8 แผ่น ชุด “ชีวิตคิดบวก — Positive Thinking”

 1. รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น
 2. ปกปฏิทินแผ่นหน้า / แผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว
 3. ด้านใน 6 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว
 4. พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม
 5. ฐานปฏิทินตั้งโต๊ะ สีเขียว ขนาด 7×8 นิ้ว
 6. เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูวงกลม)
 7. พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า 1 สี (พื้นที่พิมพ์โลโก้ขนาด 1×8 นิ้ว อยู่ด้านล่างของปฏิทิน แผ่นปกหน้า และ แผ่นปกหลัง)
 8. พร้อม ซองใส่ปฏิทิน สีขาว พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ ให้ด้วย  (1 สี)
 9. จำนวนสั่งขั้นต่ำ 100 ชุด

 

รูปภาพ ปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุด “ชีวิตคิดบวก — Positive Thinking”  (8 แผ่น/ชุด) สีสันสดใสสวยงาม

 

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2559 แบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 14 แผ่น/ชุด ชุด “ชีวิตดี๊ดี…ท่องเที่ยวทั่วไทย”

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 • 1
 •  
 •  
 •  

รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น/ชุด ปี 2559 มาตรฐานโรงพิมพ์ ชื่อชุด “ชีวิตดี๊ดี…ท่องเที่ยวทั่วไทย” 

ปฏิทินตั้งโต๊ะ "ชีวิตดี๊ดี...ท่องเที่ยวทั่วไทย" 14 แผ่น ปี 2559

ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น/ชุด ปี 2559 2016  ชื่อชุด”ชีวิตดี๊ดี…ท่องเที่ยวทั่วไทย”

 1. รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น/ชุด
 2. ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว
 3. ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว
 4. พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม
 5. ฐานตั้งปฏิทินตั้งโต๊ะ สีฟ้าเข้ม ขนาด 7×8 นิ้ว
 6. เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูวงกลม)
 7. พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า 1 สี (พื้นที่พิมพ์โลโก้ขนาด 1×8 นิ้ว อยู่ด้านล่างของปฏิทิน แผ่นปกหน้า และ แผ่นปกหลัง)
 8. พร้อม ซองใส่ปฏิทิน สีขาว พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ ให้ด้วย  (1 สี)
 9. จำนวนสั่งขั้นต่ำ 100 ชุด

 

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุด “ชีวิตดี๊ดี…ท่องเที่ยวทั่วไทย” 14 แผ่น / 28 หน้า  ออกแบบรูปภาพสวยงาม

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment