ปฏิทินวันพระ ประจำปี 2561 2018

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
  •  
  •  
  •  
  •  

ปฏิทินวันพระ ประจำปี 2561 2018 ประกาศจากทางราชการ

ปฏิทิน วันพระ เดือนมกราคม 2561

1 มค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 2
9 มค แรม 8 ค่ำเดือน 2
16 มค แรม 15 ค่ำเดือน 2
24 มค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 3
31 มค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3

ปฏิทิน วันพระ เดือกุมภาพันธุ์ 2561

8 กพ แรม 8 ค่ำเดือน 3
14 กพ แรม 14 ค่ำเดือน 3
22 กพ ขึ้น 8 ค่ำเดือน 4
1 มีค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 4

ปฏิทิน วันพระ เดือนมีนาคม 2561

9 มีค แรม 8 ค่ำเดือน 4
16 มีค แรม 15 ค่ำเดือน 4
24 มีค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 5
31 มีค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 5

ปฏิทิน วันพระ เดือนเมษายน 2561

8 เมย แรม 8 ค่ำเดือน 5
14 เมย แรม 14 ค่ำเดือน 5
22 เมย ขึ้น 8 ค่ำเดือน 6
29 เมย ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6

ปฏิทิน วันพระ เดือนพฤษภาคม 2561

7 พค แรม 8 ค่ำเดือน 6
14 พค แรม 15 ค่ำเดือน 6
22 พค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 7
29 พค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 7

ปฏิทิน วันพระ เดือนมิถุนายน 2561

6 มิย แรม 8 ค่ำเดือน 7
12 มิย แรม 14 ค่ำเดือน 7
20 มิย ขึ้น 8 ค่ำเดือน 8
27 มิย ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8

ปฏิทิน วันพระ เดือนกรกฎาคม 2561

5 กค แรม 8 ค่ำเดือน 8
12 กค แรม 15 ค่ำเดือน 8
20 กค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 8-8
27 กค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8-8

ปฏิทิน วันพระ เดือนสิงหาคม 2561

4 สค แรม 8 ค่ำเดือน 8-8
11 สค แรม 15 ค่ำเดือน 8-8
19 สค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 9
26 สค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 9

ปฏิทิน วันพระ เดือนกันยายน 2561

3 กย แรม 8 ค่ำเดือน 9
9 กย แรม 14 ค่ำเดือน 9
17 กย ขึ้น 8 ค่ำเดือน 10
24 กย ขึ้น 15 ค่ำเดือน 10

ปฏิทิน วันพระ เดือนตุลาคม 2561

2 ตค แรม 8 ค่ำเดือน 10
9 ตค แรม 15 ค่ำเดือน 10
17 ตค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 11
24 ตค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11

ปฏิทิน วันพระ เดือนพฤศจิกายน 2561

1 พย แรม 8 ค่ำเดือน 11
7 พย แรม 14 ค่ำเดือน 11
15 พย ขึ้น 8 ค่ำเดือน 12
22 พย ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12
30 พย แรม 8 ค่ำเดือน 12

ปฏิทิน วันพระ เดือนธันวาคม 2561

7 ธค แรม 15 ค่ำเดือน 12
15 ธค ขึ้น 8 ค่ำเดือน 1
22 ธค ขึ้น 15 ค่ำเดือน 1
30 ธค แรม 8 ค่ำเดือน 1

2079 วิวรวม 8 วิววันนี้
This entry was posted in วันหยุดราชการ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply