ทำโบชัวร์ มีประโยชน์อย่างไร

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
  •  
  •  
  •  
  •  

หน้าที่ของ โบรชัวร์ คือ การสร้างความต้องการซื้อ !

ถ้าถามว่า โบรชัวร์ นำไปใช้งานเพื่ออะไร บางคนอาจจะตอบว่าเพื่อให้ข้อมูลสินค้าหรือบริการ บางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นการแนะนำรายละเอียดของสินค้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น แต่จริงๆ แล้ว โดยส่วนตัวผมเชื่อว่า โบรชัวร์ มีหน้าที่ สร้างความต้องการซื้อสินค้า หรือใช้บริการ ของเราให้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้สนใจ !

เราคงไม่จำเป็นต้องมานั่งทำเอกสาร ใส่รายละเอียด หรือเดินทางไปค้นหาผู้ รับทำโบรชัวร์ ชั้นเยี่ยมที่ไหน หากเราไม่ได้กำลังพยายามสร้างความรู้สึก ต้องการ ให้กับผู้สนใจหลังจากได้รับรู้ข้อมูลของสินค้าหรือบริการของเรา

ข้อมูลในเอกสารที่เราหยิบยื่นมอบให้แก่ผู้สนใจ คือ การชี้ชวน นำเสนอว่า สินค้า หรือบริการของเราดีอย่างไร เหนือกว่าเจ้าอื่นตรงไหน เหตุเขาจึงควรเลือกเรามากกว่าผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน

และมันใช้แทนการพูดคุยเสนอขาย ที่ยากกว่าในการที่จะเข้าถึงตัวผู้สนใจ คือ หากเขาไม่ได้สนใจสินค้าหรือบริการประเภทของเราจริงๆ มาก่อน เป็นเรื่องที่ยากมากที่ใครจะยอมสละเวลามายอมฟังเราอธิบาย การ ทำโบรชัวร์ เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ข้อนี้ เพื่อให้ผู้สนใจได้เกิดความสนใจขึ้นด้วยตัวเขาเอง แล้วกลับมาหาเราด้วยความสนใจที่มากขึ้น หรือกระทั่งเกิดความต้องการที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของเรา

ดังนั้น ราคาโบรชัวร์ หรือมูลค่าของมัน จึงอยู่ที่ความสามารถในการนำเสนอข้อมูลของเราไปยังผู้สนใจให้เขาเกิดความรับรู้ สนใจ และต้องการ ! สินค้าหรือบริการของเราขึ้นมา และต้องมากกว่าที่เจ้าอื่นๆ ที่เป็นคู่แข่งขันในตลาดมีอยู่ อย่าได้ใช้โบรชัวร์ผิด มันไม่ได้มีไว้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริง นั่นเป็นเรื่องของหนังสือทางวิชาการ มันไม่ใช่ที่บรรจุข้อมูลสินค้าที่เป็นเรื่องทางเทคนิคที่ผู้ได้รับอ่านไม่รู้เรื่อง (หรือไม่เคยสนใจ) มันคือพื้นที่โฆษณา ที่ทุกๆ ตำแหน่ง มีไว้เพื่อสร้างความรู้สึก ต้องการ ซื้อ หรือ ใช้บริการ

เพราะฉะนั้นเมื่อคุณไปติดต่อ โรงพิมพ์ คุณต้องขอให้เขาออกแบบโบรชัวร์ออกมาในรูปของสื่อโฆษณาเพื่อสร้างความต้องการ จริงอยู่ว่ามันต้องมีรายละเอียดที่มากพอสมควร แต่เนื้อหาต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ชี้ชวน บอกข้อดี หรือสามารถแก้ไขปัญหา กำจัดข้อด้อย ของเขาออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความต้องการ

การชี้ชวนนำเสนอ คือการบอกข้อดี ว่าของเราดีอย่างไร เป็นการ ให้เขาได้มากขึ้นในสิ่งที่เขาต้องการ ตัวอย่างเช่น การนำเสนอคุณสมบัติของโลชั่น , อาหารเสริมสุขภาพ

การบอกว่าแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างไร คือ การบอกว่า เราป้องกันไม่ให้เขาเจอกับอะไรบ้าง เป็นการ ให้เขาเจอเรื่องที่ไม่ต้องการได้น้อยลง ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ไล่แมลง , สารธรรมชาติกำจัดปลวก

เมื่อเราบอกข้อมูลได้ชัดเจน และมีรูปแบบของ โบรชัวร์ ที่น่าสนใจ จี้ได้ตรงจุดแล้ว ความต้องการ เกิดขึ้นแน่นอน

452 วิวรวม 1 วิววันนี้
This entry was posted in รับทำโบรชัวร์ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply