Category Archives: สินค้าปฏิทิน

จำหน่ายปฏิทินตั้งโต๊ะ ชื่อชุด “สืบสานความเป็นไทย” ปี 2560 2017 แบบ 14 แผ่น

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

จ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2560 2017 ชื่อชุด “สืบสานความเป็นไทย” รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์  มีสเปกดังนี้ รูปแบบ ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม แกนตั้งปฏิทิน สีฟ้าเข้ม ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูเหลี่ยม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า … Continue reading

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

พิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2560 2017 ชุดในหลวง แบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 14 แผ่น

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2560 รูปในหลวง ชุด “The Beloved King” 14 แผ่น รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์  รายละเอียดดังนี้ ปกปฏิทินแผ่นหน้า / แผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม ขาตั้งปฏิทิน สีเหลือง ขนาด 7×8 นิ้ว รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 … Continue reading

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

ทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุด “สุวรรณภูมิ แผ่นดินทอง” แบบ 14 แผ่น ปี 2560 รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

จำหน่ายปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2560 2017 รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์ แบบ 14 แผ่น ชุด “สุวรรณภูมิ แผ่นดินทอง” ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น / 28 หน้า ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม ขาปฏิทินตั้งโต๊ะ สีเหลือง ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ … Continue reading

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขายปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุด “ดอกไม้แห่งความงาม” แบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 8 แผ่น ปี 2559

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

“La Fleur de Beaute’ — ดอกไม้แห่งความงาม”  ปฏิทินตั้งโต๊ะ รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์  2559 2016  แบบ 8 แผ่น รูปแบบปฏิทิน คือ แบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น ปกปฏิทินแผ่นหน้า / แผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 6 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม ฐานปฏิทินตั้งโต๊ะ สีเขียว ขนาด 7×8 นิ้ว … Continue reading

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

รับพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ ชื่อชุด “ชีวิตคิดบวก — Positive Thinking” แบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 8 แผ่น 2559 2016

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

จ้างพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ ชื่อชุด “ชีวิตคิดบวก — Positive Thinking” รูปภาพแบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 8 แผ่น ปี 2559 รายละเอียดปฏิทิน คือ รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น ปกปฏิทินแผ่นหน้า / แผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 6 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม ฐานปฏิทินตั้งโต๊ะ สีเขียว ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 … Continue reading

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2559 แบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 14 แผ่น/ชุด ชุด “ชีวิตดี๊ดี…ท่องเที่ยวทั่วไทย”

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น/ชุด ปี 2559 มาตรฐานโรงพิมพ์ ชื่อชุด “ชีวิตดี๊ดี…ท่องเที่ยวทั่วไทย”  รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น/ชุด ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม ฐานตั้งปฏิทินตั้งโต๊ะ สีฟ้าเข้ม ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูวงกลม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า 1 … Continue reading

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

จำหน่ายปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุด I Love My Earth (รักษ์โลก) แบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 14 แผ่น

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

สเปกปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุด I Love My Earth (รักษ์โลก) รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 14 แผ่น  มีรูปแบบดังนี้ รูปแบบ ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม แกนปฏิทินตั้งโต๊ะ สีเขียวสดใส ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง … Continue reading

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2559 2016 แบบมาตรฐานโรงพิมพ์ ชุดในหลวง 14 แผ่น

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

พิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2559 ปฏิทินในหลวง แบบมาตรฐานโรงพิมพ์ ชุดอัจฉริยราชา (ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน)  มีสเปก ดังนี้ รูปแบบ ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม แกนตั้งปฏิทิน สีฟ้าเข้ม ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูวงกลม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ … Continue reading

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

จ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุด “ป่าหิมพานต์” รูปภาพแบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 14 แผ่น ปี 2559

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

จำหน่ายปฏิทินตั้งโต๊ะ รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์ ปี 2559 ปี 2016 ชุด “ป่าหิมพานต์” 14 แผ่น ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น / 28 หน้า ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม ขาปฏิทินตั้งโต๊ะ สีน้ำตาล/สีม่วง ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 … Continue reading

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ทำการ์ตอวยพร ราคาถูก แบบญี่ปุ่นๆ

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

ทำการ์ตอวยพร แบบราคาประหยัด แบบญี่ปุ่น การ์ตอวยพรชุด แบบญี่ปุ่นๆ แบบราคาประหยัด หรือ super save ที่เพิ่มในปี2557 ใช้กระดาษอาร์ต 2หน้า 230แกรม พิมพ์ด้านหน้า 4สี ด้านหลัง 1สีเป็นคำอวยพร เป็น การ์ตอวยพร แนวตั้ง ขนาด 5×7 นิ้ว(ขนาดพับแล้ว)

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , | Leave a comment