Tag Archives: ทำแบบปฏิทิน

ออกแบบปฏิทินอย่างไรให้ตรงความต้องการ

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
  •  
  •  
  •  
  •  

การ ออกแบบปฏิทิน กับภาพลักษณ์ของธุรกิจ ปฎิทินที่ถูกแจกจากธุรกิจและห้างร้านต่างๆ คือ สื่อโฆษณา ที่ธุรกิจนั้นๆ ต้องการให้ไปปรากฏอยู่ในบ้าน ในที่ทำงาน ของผู้ที่ได้รับแจก เพื่อให้เกิดโอกาสในการจดจำ รับรู้ และนึกถึง สินค้าหรือบริการของกิจการเหล่านั้นได้อย่างสม่ำเสมอ เพราะปฎิทิน เป็นสิ่งที่ถูกใช้งานทุกวัน บางทีก็วันละหลายๆ ครั้ง (ยิ่งในคนที่ต้องมีกำหนดการนัดหมายในการทำงานแล้วปฏิทินเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย) ดังนั้นจึงมีการแจกปฏิทินที่มีชื่อและโลโก้หรือตราสินค้าของธุรกิจให้กับผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการ

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , | Leave a comment