Tag Archives: ปฏิทินออกแบบสวย

ปฏิทินตั้งโต๊ะสำเร็จรูป มาตรฐานโรงพิมพ์ แบบ 8 แผ่น ปี 2561 / 2018 ชุด “Hello..Small World : โลกใบเล็ก”

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 • 1
 •  
 •  
 •  

ขายปฏิทินตั้งโต๊ะ มาตรฐานโรงพิมพ์ ปี 2561 / ปี 2018 แบบ 8 แผ่น ชุด “Hello..Small World : โลกใบเล็ก” ปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น 16 หน้า ปกปฏิทินแผ่นหน้า / แผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 6 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม ขาตั้ง สีฟ้าเข้ม ขนาด … Continue reading

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขายปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2560 ปี 2017 รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 8 แผ่น ชุด “365 Days of Happiness – ความสุขง่ายๆ สร้างได้ทุกวัน”

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

สเปกปฏิทินตั้งโต๊ะมาตรฐานโรงพิมพ์ ปี 2560 2017 แบบ 8 แผ่น ชุด “365 Days of Happiness – ความสุขง่ายๆ สร้างได้ทุกวัน” รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น ปกปฏิทินแผ่นหน้า / แผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 6 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม ฐานปฏิทินตั้งโต๊ะ สีฟ้าเข้ม ขนาด 7×8 นิ้ว … Continue reading

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

จำหน่ายปฏิทินตั้งโต๊ะ ชื่อชุด “สืบสานความเป็นไทย” ปี 2560 2017 แบบ 14 แผ่น

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

จ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2560 2017 ชื่อชุด “สืบสานความเป็นไทย” รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์  มีสเปกดังนี้ รูปแบบ ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม แกนตั้งปฏิทิน สีฟ้าเข้ม ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูเหลี่ยม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า … Continue reading

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุด “สุวรรณภูมิ แผ่นดินทอง” แบบ 14 แผ่น ปี 2560 รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

จำหน่ายปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2560 2017 รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์ แบบ 14 แผ่น ชุด “สุวรรณภูมิ แผ่นดินทอง” ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น / 28 หน้า ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม ขาปฏิทินตั้งโต๊ะ สีเหลือง ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ … Continue reading

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment