Tag Archives: พิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ

รับพิมพ์ปฏิทิน ตั้งโต๊ะ มาตรฐานของโรงพิมพ์ ปี 2561 2018

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

ปฏิทินตั้งโต๊ะ รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์ ปี 2561 / 2018 ที่รับทำ  มีชุดต่างๆ ดังนี้   พิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น  ชื่อชุด “ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์” (ภาพวาดรัชกาลที่ 9) ขาตั้งปฏิทิน สีเหลือง คลิกที่รูป เพื่อดูรายละเอียดและรูปทั้งหมด         รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะมาตรฐาน 14 แผ่น  ชื่อชุด “พระพุทธรูปสำคัญของไทย” ฐานปฏิทิน สีเหลือง คลิกที่รูป เพื่อดูรายละเอียดและรูปทั้งหมด         ขายปฏิทินตั้งโต๊ะ … Continue reading

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

จำหน่ายปฏิทินตั้งโต๊ะ ชื่อชุด “สืบสานความเป็นไทย” ปี 2560 2017 แบบ 14 แผ่น

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

จ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2560 2017 ชื่อชุด “สืบสานความเป็นไทย” รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์  มีสเปกดังนี้ รูปแบบ ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม แกนตั้งปฏิทิน สีฟ้าเข้ม ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูเหลี่ยม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า … Continue reading

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

รีวิว ปฏิทินตั้งโต๊ะท่องเที่ยวไทยไปได้ทั้งปี 2558 จันทบุรี โบสถ์แม่พระ

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

รูป ปฏิทินตั้งโต๊ะท่องเที่ยว โบสถ์แม่พระ จังหวัดจันทบุรี โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจันทบุรีที่เป็น ไฮไลท์แห่งนึงทีเดียว สถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก มีลักษณะตามศิลปะแบบโกธิก

Posted in พิมพ์ปฏิทิน | Tagged , , , , | Leave a comment

รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ มาตรฐานโรงพิมพ์ 2558 2015 ชุดเที่ยวไทย-ไปได้ทั้งปี 14 แผ่น

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 • 1
 •  
 •  
 •  

รูปแบบปฏิทิน ตั้งโต๊ะ 2558 2015 มาตรฐานโรงพิมพ์ ชุด “เที่ยวไทย-ไปได้ทั้งปี”    มีรูปแบบดังนี้ ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น ปกปฏิทินแผ่นหน้า / แผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม ฐานปฏิทิน สีฟ้าเข้ม ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว  4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูแบบวงกลม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ … Continue reading

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , | Leave a comment

พิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ แบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 2558 2015 ชุดในหลวง 14 แผ่น

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 • 2
 •  
 •  
 •  

รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ 2558 2015 มาตรฐานโรงพิมพ์ ชุด “ของขวัญจากพ่อ” (โครงการพระราชดำริ) มีสเปกดังนี้ รูปแบบ ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม ขาตั้งปฏิทินตั้งโต๊ะ สีน้ำตาล ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว  4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูแบบวงกลม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า … Continue reading

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ มาตรฐานโรงพิมพ์ 2557 2014 ชุดในหลวง 14 แผ่น

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

การรับทำปฏิทิน ตั้งโต๊ะ 2557 2014 มาตรฐานโรงพิมพ์ ชุด “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม”   มีสเปกดังนี้ รูปแบบ ปฏิิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม ฐานปฏิทินตั้งโต๊ะ สีฟ้าเข้ม ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว  4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูแบบวงกลม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ บริษัทของลูกค้า … Continue reading

Posted in พิมพ์ปฏิทิน, สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , | Leave a comment

เช็ค ราคา ปฏิทินตั้งโต๊ะ แบบลูกค้า

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 • 16
 •  
 •  
 •  

 ตัวอย่าง ปฏิทินตั้งโต๊ะ แบบลูกค้าที่ รับทำ ปฏิทินตั้งโต๊ะแบบนี้ สเปกงานทุกอย่างขึ้นอยู่กับลูกค้า อาทิเช่น 1. ขนาดของปฏิทิน  ขนาดมาตรฐานคือ 6 x 8 นิ้ว  หรือ  7 x 8 นิ้ว  ซึ่งลูกค้าอาจเปลี่ยนเป็น 5 x 5 นิ้ว ,  7 x 10นิ้ว  หรือ ขนาดอื่นๆ ก็ได้ 2. รูปภาพ / อาร์ตเวิร์ค  จะเป็นสินค้าของบริษัท  หรือจะเป็นรูปวิว ทิวทัศน์ ตามแต่คอนเซปท์ของบริษัท  จะออกแบบเป็นแนวตั้ง … Continue reading

Posted in พิมพ์ปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment