Tag Archives: รับทำปฏิทินโปสเตอร์ขนาดใหญ่

รับทำปฏิทิน โปสเตอร์แบบของลูกค้า

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
  •  
  •  
  •  
  •  

ทำปฏิทินโปสเตอร์ ตามขนาดและรูปแบบของลูกค้า ปฏิทินโปสเตอร์โดยทั่วไปจะมีขนาด 15×21 นิ้ว โดยใช้กระดาษ อาร์ตการต 230 แกรม และจะใช้ส่วนชายปฏิทิน หรือกระโปงปฏิทิน แบบของโรงพิมพ์ ซึ่งเหมาะกับลูกค้าที่สั่งจำนวนไม่มาก หรือไม่อยากยุ่งยากในการออกแบบให้เยอะ

Posted in พิมพ์ปฏิทิน | Tagged , | Leave a comment