Tag Archives: รับพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ

พิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2560 2017 ชุดในหลวง แบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 14 แผ่น

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2560 รูปในหลวง ชุด “The Beloved King” 14 แผ่น รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์  รายละเอียดดังนี้ ปกปฏิทินแผ่นหน้า / แผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม ขาตั้งปฏิทิน สีเหลือง ขนาด 7×8 นิ้ว รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 … Continue reading

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2559 2016 แบบมาตรฐานโรงพิมพ์ ชุดในหลวง 14 แผ่น

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 • 1
 •  
 •  
 •  

พิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2559 ปฏิทินในหลวง แบบมาตรฐานโรงพิมพ์ ชุดอัจฉริยราชา (ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน)  มีสเปก ดังนี้ รูปแบบ ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม แกนตั้งปฏิทิน สีฟ้าเข้ม ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูวงกลม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ … Continue reading

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

รีวิว ปฏิทินตั้งโต๊ะท่องเที่ยวไทยไปได้ทั้งปี 2558 จันทบุรี โบสถ์แม่พระ

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

รูป ปฏิทินตั้งโต๊ะท่องเที่ยว โบสถ์แม่พระ จังหวัดจันทบุรี โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจันทบุรีที่เป็น ไฮไลท์แห่งนึงทีเดียว สถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก มีลักษณะตามศิลปะแบบโกธิก

Posted in พิมพ์ปฏิทิน | Tagged , , , , | Leave a comment

รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ แบบลูกค้ามีรูปแบบตารางเตรียมไว้ให้

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

รูปแบบตารางปฏิทินตั้งโต๊ะแบบลูกค้า หากลูกค้าต้องการออกแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ หรือปฏิทินใดๆ หากท่านสั่งพิมพ์ที่โรงพิมพ์เรา ทางโรงพิมพ์ได้จัดรูปแบบตารางไว้ให้ท่านนำไปใช้ได้เลย เพียงลูกค้าออกแบบจัดวางในส่วนรูปภาพ ก็ใช้ได้แล้วครับ ไม่ต้องเสียเวลามาทำตารางปฏิทินเอง ไฟล์งานท่านสามารถขอเป็น PDF หรื AI ก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวก นอกจากตารางปฏิทินดังรูปข้างล่างนี้แล้วยังมีอีก 6แบบให้ท่านเลือกคือ ตามแบบมาตรฐานของโรงพิมพ์ครับ ท่านสามารถเข้าไปดูรูปแบบตาราง ปฏิทินตั้งโต๊ะ ได้ครับ

Posted in พิมพ์ปฏิทิน | Tagged , , | Leave a comment

รับพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ มาตรฐานโรงพิมพ์ 2557 2014 ชุด Colorful World 14 แผ่น

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

การรับพิมพ์ปฏิทิน ตั้งโต๊ะ 2557 2014 มาตรฐานโรงพิมพ์ ชุด “Colorful World”    มีสเปกดังนี้ รูปแบบ ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม ฐานปฏิทินตั้งโต๊ะ สีเขียว ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว  4 ข้อ 2 ช่วง (เจาะรูแบบวงกลม) พิมพ์ชื่อ/ที่อยู่/โลโก้ … Continue reading

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , | Leave a comment

รับทำ ปฏิทินตั้งโต๊ะมาตรฐานโรงพิมพ์ 8แผ่น ชุดธรรมชาติ

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

ปฏิทินตั้งโต๊ะมาตรฐาน 8แผ่น ชุดธรรมชาติ รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น ขนาดปกปฏิทินหน้าและหลัง 7×8 นิ้ว เนื้อใน 6×8 นิ้ว ฐานปฏิทินตั้งโต๊สีเขียว สีฟ้าเข้ม ขนาด 7×8 นิ้ว ห่วงกระดูกงูของปฏิทินสีขาว 4 ข้อ 2ช่วงเจาะรูแบบวงกลม พื้นที่พิมพ์ชื่อบริษัทของลูกค้าขนาด 1×8 นิ้ว อยู่ด้านล่างของปฏิทิน พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี ทั้งเล่ม ซองใส่ปฏิทินขนาด 8×9.5 นิ้ว สีขาว ซองพิมพ์ออฟเซท 1 สี(ถ้าต้องการสีเพิ่มกรุณาแจ้งฝ่ายขาย) รูปปฏิทินตั้งโต๊ะชุดธรรมชาติ

Posted in พิมพ์ปฏิทิน | Tagged , | Leave a comment

จำหน่าย ปฏิทินตั้้งโต๊ะ มาตรฐานของโรงพิมพ์ ชุดพระธาตุประจำราศรีปี 2557

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

จำหน่าย ปฏิทินตั้งโต๊ะ มาตรฐานโรงพิมพ์ ชุดพระธาตุประจำราศรี พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี ทั้งเล่ม ขนาดเนื้อใน 6×8 นิ้ว ปกปฏิทินหน้าและหลัง 7×8 นิ้ว ฐานปฏิทินตั้งโต๊ สีแดง สีเขียว สีฟ้าเข้ม ขนาด 7×8 นิ้ว ห่วงกระดูกงูของปฏิทินสีขาว 4 ข้อ 2ช่วงเจาะรูแบบวงกลม พื้นที่พิมพ์ชื่อบริษัทของลูกค้าขนาด 1×8 นิ้ว อยู่ด้านล่างของปฏิทิน จำนวนแผ่นปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น ซองใส่ปฏิทินขนาด 8×9.5 นิ้ว สีขาว ซองพิมพ์ออฟเซท 1 สี(ถ้าต้องการสีเพิ่มกรุณาแจ้งฝ่ายขาย)

Posted in พิมพ์ปฏิทิน, สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , | Leave a comment