Tag Archives: calendar2018

รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 8 แผ่น ปี 2561 / ปี 2018 ชุด “Beauty of Birds”

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

สเปกปฏิทินตั้งโต๊ะรูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 8 แผ่น ปี2561 / ปี2018   ชุด “Beauty of Birds” จ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะ 8 แผ่น ปกปฏิทินแผ่นหน้า / แผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 6 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม ฐานปฏิทินตั้งโต๊ะ สีเขียวสดใส ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง … Continue reading

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

รับทำปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น ปี 2561 / 2018 รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์ ชุด “Get Ready to be Inspired…แรงบันดาลใจมีไว้แบ่งปัน”

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

ปฏิทินตั้งโต๊ะ รูปแบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 14 แผ่น ปี 2561 ปี 2018 ชุด “Get Ready to be Inspired…แรงบันดาลใจมีไว้แบ่งปัน” รับพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม แกนปฏิทินตั้งโต๊ะ สีเขียวสดใส ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ … Continue reading

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

จำหน่ายปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2561 2018 แบบมาตรฐานโรงพิมพ์ 14 แผ่น ชุด “Europe Delight…ยุโรป ดีต่อใจ”

ร่วมแชร์โรงพิมพ์ปฏิทินไปยังเพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  

รับจ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะ  ชื่อชุด “Europe Delight … ยุโรป ดีต่อใจ” ปี 2561 2018 แบบ 14 แผ่น  มีสเปกดังนี้ รูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ 14 แผ่น ปกปฏิทินแผ่นหน้าและแผ่นหลัง ขนาด 7×8 นิ้ว ด้านใน 12 แผ่น ขนาด 6×8 นิ้ว พิมพ์ออฟเซท 4/4 สี สวยงาม ทั้งเล่ม แกนตั้งปฏิทิน สีฟ้าเข้ม ขนาด 7×8 นิ้ว เข้าเล่มห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ … Continue reading

Posted in สินค้าปฏิทิน | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment